[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: LjudkortHej allihop!
Jag har också nyligen gått över till Jack eftersom jag tänkte börja
använda datorn som musikstudio.

Antagligen har ni läst anvisningarna bättre än jag, men som ni nog har
märkt så måste man antingen köra "jackd -R" som root _eller_ använda
kärnmodulen "realtime", som ger andra användare än root möjlighet till
scheduling (vad kan det tänkas heta på svenska?) i realtid, och då
starta jack via wrappern "jackstart -R -d alsa"

Sedan kan man börja leka med diverse kommandorads- och GUI-program för
att koppla sina ljudprogram och ljud- och MIDIenheter hur som helst,
faktiskt mycket praktiskt.

Hälsningar
Carl-Fredrik
-- 
----------------------------------------
Carl-Fredrik Enell (SM2YHP / OH9GNX)

Kaanaanmaantie 6B
FIN-99600 Sodankylä
Finland
----------------------------------------
URL:	http://www.is.kiruna.se/~fredrik
Alias:	http://cfenell.doesntexist.org
Arbete: http://www.sgo.fi
========================================

pub  1024D/E3930C6C 2002-01-29 Carl-Fredrik Enell, IS (Carl-Fredrik Enell, privat) <fredrik@kyla.kiruna.se>
     Key fingerprint = 6D46 6879 5826 0219 08FC  0F5E 97FD 06D6 E393 0C6CReply to: