[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian woody eller Sarge?On Wed, Sep 08, 2004 at 14:50 CEST, 
	 Björn Johansson <bjorn.johansson@4a-consulting.com> wrote:
> Är det många som fortfarande kör Woody?

Jag använder woody på alla produktionsserverar på jobbet. Där är
stabilitet och tillförlitligthet viktigast. Om det kniper och jag
*måste* ha en senare version av ett paket använder jag backports.org.

På alla andra system (mina servrar och arbetsstationer) som inte måste
ha 99,9% tillgänglighet kör jag SID.

mvh
-- 
+-----------------------------------------------------------+
| Johan Björklund <the@whero.net> http://whero.net/         |
|  PGP = 813B 014F C0FA B56C FA70  31DC 1C11 3A20 B02B C881 |
+-----------------------------------------------------------+
| The road to hell is paved with NAND gates.
| -- J. Gooding
+-------------------------------- ------ ----- ---- --- -- -Reply to: