[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Avstängning från GNOMEOn Sun  4 Jul 2004 09:38, Arvid Rosen wrote:
 
> Du kan se till att programmet shutdown körs som setuid root. 

Det löser dock inte problemet med att alternativet saknas i gnomes
"Actions"-meny, såvitt jag kan se? Davids förslag[0] verkar vara det
som kommer närmast. Fast det känns inte roligt att släpa in extra
debian-paket i systemet bara för det lilla.

Är det någon som vet varför inte Jarnos hack, eller något liknande,
har accepterats officiellt i Gnome 2.6? Att inte kunna logga ut och
stänga av datorn i ett enda svep inifrån en gnome-session ökar gnomes
meckighetsfaktor. Min egen lösning har hitintills varit "Ctrl-alt-f1,
ctrl-alt-del".  Det funkar, men är väl inte precis intuitivt.

[0] http://jarno.gmxhome.de/gdm-shutdown/logout.html

-- 
Fredrik JonsonReply to: