[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kdeinit löper amokKarl Hasselström <kha-list-debian-user-swedish@hemma.treskal.com> wrote:
> Ett problem jag haft med min unstable-dator ett par månader nu är att
> kdeinit står och drar nära 100% cpu fastän kde-sessionen borde vara
> helt inaktiv eftersom personen som äger den har gått därifrån. (Själv
> loggar jag in via ssh.) Det händer inte hela tiden, bara kanske 1/3 av
> tiden, men det är irriterande. Är det någon som har råkat ut för samma
> sak, eller har någon ide om hur man felsöker?

Vilket program har den skumma kdeinit:en startat?
Prova "ps aux | grep <pid>" eller något annat.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: