[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Pipe som ljud-device?On Fri, 18 Jun 2004 08:05:14 +0300, I posted to debian-user-swedish:
 > On Thu, 17 Jun 2004 20:18:14 +0200, Per Olofsson <pelle@dsv.su.se>
 > posted to debian-user-swedish:
 >> On Thu, Jun 17, 2004 at 15:45 +0300, era+debian@iki.fi wrote:
 >>> Öh, är det inte just det den gör? esddsp -f mummel.wav kommando-med-ljud
 >> Nej, den skickar ju vidare ljudet till esd, inte till en fil. Jag
 >> hittar inte någon "-f"-parameter i manualsidan heller. Man kan använda
 >> esdmon för att skicka vidare ljudet som går till esd till en fil.
 > Om jag gör esdctl standby så visar XMMS att den spelar (mycket snabbt)
 > men inget händer. Med esdctl standby ser det alltså ut som om man
 > kunde stänga av kanalen till ljudkortet, och samtidigt då plocka ut
 > det som "borde" hända med esdmon. Skulle det funka?

Näh. Men det här funkar.

 $ killall esd   # förutsatt att du är den som äger esd-processen
 $ vsound -k esd &
 $ : lek med ljud
 $ killall esd   # går säkert att göra elegantare med PID etc

Det blir ju lite mer "realtid" än med regelrätt vsound d.v.s om du gör
nåt långsamt så blir det "tomt på bandet". Kör inuti ett script för
att minimera latenser etc. Om du kör ett script under vsound i stället
för att leka på kommandoraden så blir det till och med nästan så att
man täcks visa det för andra.

Reparera vsound så kan du köra med vsound -d också i fall du behöver
det. Jag hittade ingen patch som korrigerar alla de sorgliga problemen
men Google kanske vet.

/* era */

-- 
formail -s procmail <http://www.iki.fi/era/spam/ >http://www.euro.cauce.org/
cat | more | cat<http://www.iki.fi/era/unix/award.html>http://www.debian.org/Reply to: