[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Howto mailserverOn Tue, Jun 15, 2004 at 13:54 +0200, thomas.marquart@astro.uu.se wrote:
> http://www.tldp.org/HOWTO/Mail-Administrator-HOWTO.html
> alla MTA som är beskriven där finns som debian paket.
> Konfigurationen sker ofta menubaserad vid istallationen (eller med
> dpkg-reconfigure efteråt).
> "exim" är standard som MTA och paketet ställer rätt frågor vid
> installationen.

Men exim4 är standard i sarge.

-- 
PelleReply to: