[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Stoppa/blocka traceroute?Martin Juhlin wrote:
fredag 04 juni 2004 02:17 skrev TmBerg:

Samuel Blomqvist wrote:
iptables -A INPUT -p icmp --dport 33434:33523 -j DROP funkade inte.

Unimatrix0:~# iptables -A INPUT -p icmp --dport 33434:33523 -j DROP
iptables v1.2.9: Unknown arg `--dport'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

Dom andra hjälpte inte heller. :(

/Thomas


ICMP har ingen port, prova utan --dport. Traceroute är uppbyggt som ping, så om du kan hindra ping hindrar du traceroute.

MvH
	Martin


Ping är avaktiverat sedan länge.

Unimatrix0:~# iptables -A INPUT -p icmp 33434:33523 -j DROP
Bad argument `33434:33523'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

Funkar/de inte heller.

/ThomasReply to: