[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta CVSROOTHej!

Peter Carlsson skrev:
> Att lägga in det i fstab verkar tyvärr inte funka trots att jag har 2.6.x
> av kärnan. Gör jag något fel i fstab?

Ja, det gör du.

> debian:/home/peter# less /etc/fstab
> # /etc/fstab: static file system information.
> #
> # <file system> <mount point>  <type> <options>        <dump>
> <pass>
> /dev/hda1    /        ext2  errors=remount-ro    0    1
> /dev/hda2    none      swap  sw           0    0
> /dev/hda3    /usr      auto  defaults        0    0
> proc      /proc      proc  defaults        0    0
> /dev/fd0    /mnt/floppy   auto  user,noauto       0    0
> /dev/cdrom   /mnt/cdrom   iso9660 ro,user,noauto     0    0
> /var/lib/cvs  /usr/var/cvs  bind  defaults        0    0

Prova detta istället:
/usr/var/cvs  /var/lib/cvs  auto  bind          0    0

Lycka till!
mvh, Martin
-- 
Remove dashes and numbers (if any) to get my real email address.
I subscribe to the mailing lists i write to. Please don't CC me on replies.Reply to: