[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Hjälp med procmail och formailPeter Carlsson:

> Undrar hur man lägger till text i början av "Subject:"-fältet med
> hjälp av procmail och formail.

Använd sed. Jag gör det motsatta (tar bort "[nnnn]" från en sändlista)
med denna kod:

  :0 fhw
  |/bin/sed -e 's/^Subject: \(.*\).nnn. \(.*\)/Subject: \1\2/i'

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: