[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[OT] PHP-MySQL query errorHej

EN offtopic med förhoppning att någon snabbt ser vad som är fel

Vad är fel med denna query

$query2="UPDATE KK_Fatalie SET datum = DATE_ADD(date,INTERVAL intervall'
''.$typeArray[$row->type].")WHERE kk_ID="".$row->kk_ID"";

Jag får följande besked av webläsaren

Parse error: parse error, expecting `']'' in /sök/väg/filen.php on line 34

Den ovan angivna queryn är rad 34...

Vad som skall ske är att datum kolumnen i KK_Fatalie skall uppdateras till det värde som motsvaras av dagens datum + ett intervall som återges i kolumnen intervall och som återfinns för en post med visst kk_ID.

TackarReply to: