[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: adress-fejkande Windows-virus och vissa MTATack för tipsen!

Funderar på ett motmedel:

Om alla brev från ensdomän.se går via MTA på en server (användare som kör
pine/mutt/webmail, automatiska mail till admin etc), dvs ingen som skickar
från PPP-nät med Netscape / Outlook och ställt in "sender" till ens domän:

Det borde väl gå att spara alla utgående message-id i en databas, och om
studsar kommer ang. ett brev som inte skickats av något användare går det
till /dev/null (och kanske skickar en varnande text en gång per domän till
avsändande postmaster med en förklarande text som presenterats tidigare).

Borde hålla mina användare från att tro att de skickat virus.
Invändningar?

/Per Eric
--
^): Per Eric Rosén http://rosnix.nu/~per/
/   per@rosnix.nu  GPG 7A7A BD68 ADC0 01E1 F560 79FD 33D1 1EC3 1EBB 7311Reply to: