[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

mysql - php - problem med formulär-Hej

Jag håller på och försöka lägga upp en databas i mysql som listar konkurser t.ex..skulle kunna vara vad som helst - Jag har försökt göra ett formulär för inmatning till databasen vilket verkar fungera..men det verkar som om när jag via webläsaren går till formuläret t.ex www.någonstans.com/formulär.php så genereras en tom post i databasen utan att jag klickat på "Submit"....antar att det är någoy fel i PHP delen.

Kan sägas att jag är ytterst nybörjare både med mysql men framförallt PHP.

Tacksam för hjälp eller "pointers"

Thomas<html>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000" background="bgcolor.jpg">
<P>
<P>
<?php

$conn=mysql_connect("localhost","username","giltigt_password")
or die ("Could not connect to MySQL as username");

mysql_select_db("Database",$conn)
or die("Could not select the database");


$string="INSERT INTO Konkurser VALUES (NULL,'$KK_NR','$KK_galdenar','$Pnr','$Adress','$Postnr','$Ort','$Telefon','$Telefax','$Mobil','$Epost','$Fristdag','$KK_Beslut','$Edgång')";
?>

<form action=<? echo $PHP_SELF ?> method="get">
<H3> Domstolens kk-nr <H3>
<input type="text" name="KK_NR"" size="10" <br>
<P>
<H3> Konkursgäldenär </H3>
<input type="text" name="KK_galdenar" size="80" <br>
<P>
<H3> Pnr/Orgnr Obs - bara siffror, inga mellanslag eller streck </H3>
<input type="text" name="Pnr" size="15" <br>
<P>
<H3> Ort </H3>
<input type="text" name="Ort" size="15" <br>
<P>
<H3> Telefon </H3>
<input type="text" name="Telefon" size="15" <br>
<P>
<H3> Telefax </HR>
<input type="text" name="Telefax" size="15" <br>
<P>
<H3> Mobil </H3>
<input type="text" name="Mobil" size="15" <br>
<P>
<H3> Epost </H3>
<input type="text" name="Epost" size="20" <br>
<P>
<H3> Fristdag </H3>
<input type="text" name="Fristdag" size="15" <br>
<P>
<H3> Konkursbeslut </H3>
<input type="text" name="KK_Beslut" size="15" <br>
<P>
<H3> Edgång </H3>
<input type="text" name"Edgång" size="15" <br>
<P>
<input type="submit">
</form>

<?
mysql_query($string)
or die(mysql_error());
?>


</html>Reply to: