[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Ang: Re: ipop3dOn 2004-05-04 at 18:17, amir@kgm.se wrote:

>> Efter några uppdaterade paket på min debian sarge så slutade ipop3d att
>> fungera med detta meddelande i loggen
>>
>>ipop3d[2902]: Command stream end of file while reading line user=??? host
>> =[192.168.1.148]
>
>Med största sannolikhet är det inte servern utan klientdatorn som
>strular. Om du kör tittut extrafort på det där andra os:et så brukar
>det förklara saken. Meddelandet betyder att klienten har brutit
>anslutningen till popserver utan att först logga ut.
>
>Att boota om klientburken brukar vara en lösning när mailen inte
>fngerar med detta meddelandet.
>
>--
>Fredrik Jonson

Hittade felet.

################################################################################
Plaintext logins
================

By default, plaintext logins are disabled unless you are using SSL or TLS.
This was done upstream to follow security recommendations by IETF (The
Internet
Engineering Task Force).

If you absolutely must use plaintext passwords, you will need to use the
semi-official /etc/c-client.cf

The upstream author gives dire warnings about using this functionality but
it
works and is pretty stable.  See
/usr/share/doc/libc-client2002edebian/imaprc.txt.gz
for further information.  You specifically want to:

    set disable-plaintext nil

If you dislike editing configuration files manually, you can instead have
debconf do it for you (you may actually have done so already at
installation
time). Use the following command (or one of the front-ends to debconf):

    dpkg-reconfigure -plow libc-client2002edebian

######################################################################################

Nu är det bara att se till så att alla mailo användare börjar gå över till
secure POP.

Tack iaf.

/Amir

Reply to: