[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: libXext.so.6 : cannot open shared object file:-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1

debian-user-swedish@niklas.hoglund.pp.se wrote:
~ > provat installera en annan version av libXext (har sarge, testade
| sid). Samma fel... verkar som det är just det libbet som det är något fel
| på för ett annat program skrev liknande felutskrift.

Kolla denna länken:

http://packages.debian.org/cgi-bin/search_contents.pl?word=%2Fusr%2Flib%2Fperl5%2Fauto%2FImage%2FMagick%2FMagick.so&searchmode=searchfiles&case=insensitive&version=stable&arch=i386


Hälsningar,
- --
~  .''`. Torbjörn Svensson, azoff (at) se (dot) linux (dot) org
~ : :' : 7EB9 2DC5 61AE DAB5 7099  BAC6 798E E39A DBDB 0CFD
~ `. `'  http://azoff.homeip.net:8080/ | http://azoff.tty0.org
~   `--  http://www.se.linux.org

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.2.4 (GNU/Linux)
Comment: Using GnuPG with Thunderbird - http://enigmail.mozdev.org

iD8DBQFAlnUaeY7jmtvbDP0RAgZ0AJwJBJMx7e8sd2NDchX0Gr8eFtl14ACcCdEo
dGWPtXxQmXgjwZDyOWaVLkw=
=Mp7o
-----END PGP SIGNATURE-----Reply to: