[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ati Radeon9200Martin Wickman wrote:


$ synclient -l
Parameter settings:
  LeftEdge       = 1900
  RightEdge      = 5400
  TopEdge       = 1900


aw@anders:~$ synclient -l
Can't access shared memory area. SHMConfig disabled?

Har jag installerat illa igen?

SHM är det shared memory? Måste det konfigureras på något speciellt sätt, är det avslagen i 2.6.4 default? Måste vara flera programvaror som lidera av det isåfall, mySQL mfl.

--
Hälsningar,
- --
~ .''`. Anders Wallenquist, anders.wallenquist@kreawit.se
~ : :' : 0709 - 565 160 ~ `. `' http://www.kreawit.se ~ `-- http://www.rfa.se
begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: