[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

ATI Radeon 9200

Hur får man fart på ATI Mobility Radeon 9200 tillsammans med XFree86 4.3? Lämpligt sätt att mäta prestanda och var man skruvar ;-)

Kortet sitter i en laptop, compaq nx7000, med relativt hög upplösning på TFT-skärmen (1680x1050) och 128 MB (?) ram på ATI-kortet. Använder idag de drivisar som följer med XFree86.

Kanske av betydelse? utdrag ur /etc/X11/XF86config-4:
Section "Device"
    Identifier   "ATI Mobility Radeon 9200"
    Driver     "radeon"
#    Option     "UseFBDev"       "true"
    Option     "DPMS"
EndSection

Section "DRI"
    Mode  0666
EndSection/Anders W

begin:vcard
fn:Anders Wallenquist
n:Wallenquist;Anders
org:Kreawit
adr;quoted-printable:;;Furugatan 4b;Link=C3=B6ping;;582 45;sweden
email;internet:anders.wallenquist@kreawit.se
title:Senior consultant
tel;work:013-352950
tel;home:013-127383
tel;cell:0709-565 160
x-mozilla-html:FALSE
url:http://www.kreawit.se
version:2.1
end:vcard


Reply to: