[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Minimalt gnomeOn Sun, Feb 15, 2004 at 12:49 +0100, Jostein Martinsen wrote:
> Jag tänkte installera gnome men vill ha en så liten installation som 
> möjligt (i sarge). Vilka paket ska man börja med för att få ett 
> fungerande gnome, utan att fylla partitionen?

Det kan vara värt att titta på beroendena hos metapaketen gnome-core
och gnome-desktop-environment och plocka ut paket från dem. Exempelvis:

gdm
gnome-session
metacity
gnome-panel
gnome-applets
nautilus och gnome-icon-theme (om du vill ha filhanterare)

-- 
Pelle

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: