[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

KernelHur kan jag se vilken kernel som används och hur kan jag ändra det till att vara 2.4?


Reply to: