[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Varför kommer ingen e-post, nu ikväll?



Per Blomqvist wrote:

Var har all SPAM tagit vägen?


Spam accipio, ergo sum

--
Adam Huuva
V:a Esplanaden 11   -   953 37 Eurocity   -   Sweden, Finland
Phone: +46-922-10599     -      E-mail: aatami at home dot se



Reply to: