[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6Adam Huuva <aatami@home.se> wrote:
> Hur gör jag då enklast i mitt fall då jag har en 2.4-kärna som jag
> kompilerat själv och lagt till diverse patchar men vill uppgradera till
> 2.6?

Du tankar hem linux-2.6.0.tar.bz2.

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: