[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debianservrar fortfarande nereOn [031209 11:10] Anders Wallenquist <anders.wallenquist@kreawit.se> wrote:
> 
> 
> Vet någon hur det går med de hackade Debianservrarna, hur länge de 
> beräknas vara off-line?

Borde vara på gång, det jobbas med att få upp allt igen.

> 
> På debian.org finns bara meddelandet från den 21/11.

http://lists.debian.org/debian-devel-announce/2003/debian-devel-announce-200312/msg00001.html

> 
> Tjänsterna är idag klart begränsade när packages.debian.org mfl är 
> borta. 

apt-file [1]

> Det är naturligtvis tråkigt och har implikationer på 
> debian-projektet i sin helhet, release av nästa stable etc. Men det har 
> även implikationer på goodwill och legitimitet, skulle vara mycket 
> bättre att presentera en tidplan när tjänsterna är uppe igen och 
> Debian-projektets maskiner är rensade från ohyra.

Servrarna är rensade på "ohyra" men att få upp vissa tjänster tar lite tid
eller är nerprioriterade.

> Finns det några spekulationer/funderingar kring hur denna incident 
> påverkar Debian totalt sätt?

Jag tror personligen att det kommer påverka mycket och har gjort det redan.
Det snackas mycket om olika säkerhetspatchar[2] mot kärnan och andra
säkerhetsaspekter såsom PGP signerade paket[3] etc.. Så vi kommer gå starkare
ur det som hänt.


[1] Package: apt-file
Priority: optional
Section: base
Maintainer: Sebastien J. Gross <sjg@debian.org>
Architecture: all
Version: 2.0.3-3.1
Depends: perl, gzip (>= 1.2.4), libconfigfile-perl, libapt-pkg-perl
Recommends: wget
Suggests: ssh
Filename: pool/main/a/apt-file/apt-file_2.0.3-3.1_all.deb
Size: 11084
MD5sum: 844538a20a0f5f50eed51d27d965e356
Description: APT package searching utility -- command-line interface
 apt-file is a command line tool for searching packages for the APT
 packaging system.
 .
 Unlike apt-cache, you can search in which package a file is included
 or list the contents of a package without installing or fetching it.

[2]
http://www.nsa.gov/selinux/
http://www.grsecurity.net/
http://www.rsbac.org/

[3] http://lists.debian.org/debian-devel/2003/debian-devel-200312/msg00042.html

-- 
 .''`. Fredrik Steen, stone@debian.org
: :' : 2CD6 C838 BE77 795F 5EF1  3E5B DA91 EE7B A58E 164
`. `'  http://www.stone.nu/
  `--  http://www.debian.org/

Attachment: pgpzb3MB5TVM0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: