[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problem med globala KDE-inställningarHar någon något tips om följande?

Jag använder globala KDE-inställningar satta i KDEDIRS-environmentvariabeln 
för alla användare (VNC och lokalt) på min hemmaburk.

Alla kör plastik som stil. Jag har provat både med och utan låsning på värdet. 
Problemet är att de program som använder qt men inte kdelibs ändå får 
keramikutseende. Jag har justerat /etc/qt3/qtrc utan resultat. Och om jag kör 
qtconfig så säger den först att stilen är "unknown", men om jag då sätter 
"Plastik" så slår det över till plastik för den aktuella sessionen och 
användaren, men går sedan tillbaks till att säga "Unknown" och visa keramik.

qtconfig säger också "KThemeStyle cache seems corrupt!" men jag tror att det 
meddelandet är nyare än problemet..

Tacksam för alla tips!

 /CalleReply to: