[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Råd om DVD+-RW (NEC 1300?)Hej!  Stora frågeveckan från mig:)

Är det någon som har erfarenhet av NEC 1300A?  Priset är ju
tilltalande, men jag hittar inga säkra uppgifter på funktionen.  Någon
annan modell som rekomenderas?  

/Micce


-- 
Mikael Hedin, MSc +46 (0)8 344979 (home) +46 (0)70 5891533 (mobile)
[gpg key fingerprint = 387F A8DB DC2A 50E3 FE26  30C4 5793 29D3 C01B 2A22]Reply to: