[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Trådlöst nätverkskort...On Fri, Nov 07, 2003 at 11:32:05AM +0100, Daniel Swärd wrote:
> Jag fick häromdagen ett D-link dwl-610, förhoppningen var att det skulle
> ha varit baserat på prism2 chipset. Det var det uppenbarligen inte.
> 
> Är det nån som fått ett sånt att funka?
> 
> 	/Daniel
> 
> -- 
> File not found. Should I fake it (y/n)?
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
Här finns det lite information som kanske kan hjälpa
http://home.student.uu.se/p/prko4377/

/Peter HolmbergReply to: