[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Fakturerings/ekonomi systemOn Mon, Oct 27, 2003 at 12:17:03PM +0100, joakim wrote:
> jag undrar om det är någon som har några tips på Fakturerings/Ekonomi
> sys för enmans- små företag som är anpassat för Svenska förhållanden,
> önskar att det ska vara GNU/GPL eller annan typ av öppna licence ( jag
> vill ju kunna köra VRMS utan problem :-) ). har tittat lite på GNUe men
> det känns lite väl stort. några förslag?

Kanske GnuCash kan vara något?
http://www.gnucash.org/

/Thomas
-- 
== thomas@northernsecurity.net | thomas@se.linux.org
== Encrypted e-mails preferred | GPG KeyID: 114AA85C
--

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: