[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Spam (var: C3 Dramatic Enhancement for Men vmr@ ieymno)Peter Karlsson <peter@softwolves.pp.se> wrote:
> En spammare på listan:
> > Then I heard a key inserted and turned in the lock behind me.
> > my physiological lecture to you.
> > ennoble some of the greatest scientific benefactors of their
>
> Är det bara jag, eller har spamposten blivit synnerligen
> svårdechiffrerad på sistone?

Jag tror att man numera måsta ha någon form av spamfilter som kodar om det 
till ett lättförståligt försäljarspråk. Spamassassin rekommenderas.

_/me feels a trout slap against his head._

*/ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>Reply to: