[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

pcmcia-cs vs kernel-modules-pcmcia

Hur är relationen mellan pcmcia-cs, kernel-modules-pcmcia och en specifik kernel?

Har en 2.4.22-kernel men saknar kernel-modules för den kärnan, var kan man hitta ett sådant djur om man inte vill kompilera själv? Är beroende av 2.4.22 för ACPI
som jag inte fått fungera i 2.4.21 trots ACPI-patchar.

/Anders W
Reply to: