[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: client for ms-exchangeTackar....
funkar juh busenkelt...
trodde nog att det skulle vara lite mer komplicerat..

/Lasse

On Wed, 1 Oct 2003 12:45:24 +0200
"lasse" <lasse@st0kk.com> wrote:

> Hej folket!
> 
> Jag sitter pa jobbet och funderar om det inte finns nagon mojlighet att kora nagon client under linux for att komma at en exchangeserver?
> 
> jag har hort att nagra lyckats kora mutt mot exchange men inte hur dom gjort for att det ska lyckas.
> jag ar bara ute efter mail, inte kalenderfunktionen. forutom om det ar enkelt.
> 
> /lasse
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: