[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: trivial frOn Fri, 26 Sep 2003 [10:27],
  lasse (lasse@st0kk.com) wrote:

> Tjo.
> 
> Joföresten någon som vet av någon imap server med stöd för maildir 
> och inte mailfile ? (vet inte om det heter så...)

Själv kör jag dovecot-imapd vilket funkar klockers, den har fint stöd
för lite allt möjlig och är enkel att konfigurera, samtidigt anses den
vara väldans säker.


/d

-- 
... david röhr       |   o_
.. unix systems consultant | o/ /\  Solaris, AIX, HP-UX
. qbranch system management | /|_, \\  and GNU/Linux Certified.
    www.qbranch.se    /          
               `Reply to: