[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Flytta /usr till annan partition > 1. Hur tar man enklast reda på storleken för ett bibliotek?

du -s biblioteksnamn

 > 2. Har googlat runt lite och sett att en del använder cp -av
 >     Verkar vara viktigt p.g.a länkar o.dyl.

Jag rekommenderar som sagt ufsdump.

 > 3. Är det /usr som är vettigast att flytta?

Känns bra.

/tg
Reply to: