[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

rsync i batchNågon som är fena på rsync?

Försöker "synka" en katalog mellan två servrar med hjälp av cron. Får rsync att fungera utmärkt, men har inte funnit något sätt att köra i batch, får hela tiden frågan om lösenord etc.

Misstänker att rsync använder ssh default som protokoll (vilket kanske är bra?) så RSYNC_PASSWORD och .rhosts fungerar inte.

/Anders WReply to: