[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tips på skärmdump-applet?On Mon, Sep 08, 2003 at 08:22:43PM +0200, Anders Wallenquist wrote:
> 
> Har någon något tips på skärmdumps-applet? Hade en trevlig (glömt 
> namnet) tillsammans med Gnome 1.4, men efter uppgraderingen till Gnome 
> 2.2 fick jag med "Skärmdump" som bara kan dumpa hela skärmen, jag vill 
> kunna dumpa enskilda fönster också :-(

Det finns ett litet program som heter xwd (X Window Dump) som kan det du
vill. Vill du har ett mer peka-och-klicka-program så kan du ta
skärmdumpar från Gimp.

  /Marcus

Attachment: pgpXTVXzJdBbZ.pgp
Description: PGP signature


Reply to: