[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: kernel-image-2.6.0-test2-1-386 buggJapp, det fungerade, om jag även hade "/usr/sbin" i PATH-variabeln.
Tyvärr påverkade kommandot:
"fbset -a 1024x768-60 -depth 24" ej alla consol-fönster.

I normala falla ska detta kommando påverka alla consolefönster
(alt-ctrl-F1, alt-ctrl-F2.. osv).

Hur ska man göra.... bläähe?


On Mon, Sep 01, 2003 at 07:08:40PM +0200, Christoffer Sawicki wrote:
> On Monday 01 September 2003 20:27, Per Blomqvist <per.blomqvist@telia.com> wrote:
> PB> JAA!
> PB> Man borde ha det i ett startupskript!!
> PB>
> PB> Nu har jag försökt kompilera min kärna, med atyfb inbyggt, utan att
> PB> lyckas. Fick kärnan inte panik, så funkade inte fb överhuvudtaget.
> PB>
> PB> Var kan man lägga ett sådant script?
> PB> ( ehe, jag e inte såå hemma på detta )
> PB>
> PB> Kan du berätta för mig, hur det ser ut, o var det bör ligga??
> 
> Såhär hade jag gjort:
> 
> cat > /etc/init.d/local << EOF
> #!/bin/sh
> 
> PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin"
> 
> if [ "$1" = "start" ]
> then
> 	echo Saker att göra vid uppstart.
> fi
> EOF
> 
> update-rc.d local defaults
> 
> Bara att pasta det där i ditt skal och sen redigera local-filen. :) Lycka till.
> 
> */ Christoffer Sawicki <qerub@home.se>
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Reply to: