[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nätverksinstallation.Nu minns jag inte riktigt hur jag gjorde, men det skulle kunna fungera att under installationen, istället för att välja LAN, ange IP:t på ditt comhem-modem som proxy, och i där ange användarnamn och lösenord till comhem.

/Jenny

On Tuesday, Aug 26, 2003, at 18:50 Europe/Stockholm, Magnus Grabski wrote:

Hejhopp.

Har tankat hem en isofil för att kunna installera debian på en dator över nätverket. Om jag nu bootar från den cd'n och har nätverkskortet kopplat till comhemmodemet. Hur gör jag så att jag kan skriva in mitt användarid och lösenord till comhem så den kommer ut på nätet och kan fortsätta sin installation?


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: