[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: apt-get dist-upgrade problemOn Sat, 2003-08-16 at 14:50, ZekeVarg wrote:
> Försökte med det och även med Christoffer Sawicki's 
> apt-get --purge remove python2.2-gnome2 python2.2-glade2 && apt-get -f
> install
> Men inget verkar fungera.
> Vad jag än gör med apt-get, install remove så listar den upp detta
> beroende problem.
> -- 
> ZekeVarg <ZekeVarg@linux.se>

Är det samma packet som den klagar på fortfarande ?

//Tobbe

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: