[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Såg precis på Gnuheter, men alla kanske redan vet detHejsan!

Såhär står det för er som inte orkar öppna länken.

"Grillfest, 17.00, Lördag, på Långholmen (vid den stora fotbollsplanen
precis vid bron) Ta med egen grillutrustning. Alla är välkomna."

Är det någon som har koll på hur det är med parkeringsplatser på
Långholmen?

Mvh,
Johnny


-- 
Johnny Chadda
johnny@snugg.net
http://snugg.net/~zeth/

Attachment: pgpe6ATUL9xDT.pgp
Description: PGP signature


Reply to: