[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XFree86 "Screen" problemHar nvidia-kernel & nvidia-glx installerade, får även samma felmedelande
när jag provar "nv" som drivrutin.

Zeke

sön 2003-07-27 klockan 00.17 skrev Örjan Persson:
> ZekeVarg (ZekeVarg@linux.se) wrote:
> > (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
> > (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
> > (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
> > (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
> > (--) NVIDIA(0): Linear framebuffer at 0xE0000000
> > (--) NVIDIA(0): MMIO registers at 0xF4000000
> > (EE) NVIDIA(0): Failed to initialize the NVIDIA kernel module!
> > (EE) NVIDIA(0):  *** Aborting ***
> > (II) UnloadModule: "nvidia"
> > (II) UnloadModule: "vgahw"
> > (II) Unloading /usr/X11R6/lib/modules/libvgahw.a
> > (EE) Screen(s) found, but none have a usable configuration.
> 
> Hejsan!
> 
> Jag skulle tippa på att det är som just felmeddelandet säger;
> att du inte har NVIDIA's kärnmodul.
> 
> Prova med apt-get install nvidia-kernel-src nvidia-glx-src. Det
> paket som du inte har bör du kompilera. Om du inte själv vill
> kompilera så kan du ju alltid använda 'nv' istället för 'nvidia'
> i din XFree86.cfg, samt eventuellt måste du köra modprobe nv.
> 
> Information om hur du kompilerar modulerna själv finns i de
> medföljande filerna i /usr/share/doc/<paket>/README.Debian
> 
> 	Örjan
> --
>      [x] icq - 496723     [x] url - fobie.netReply to: