[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CaptionDet kan översättas med "figurtext" också.

/Pontus

On Fri, 25 Jul 2003, Fredrik Jonson wrote:

> On Fri, 25 Jul 2003, Jennifer Hendy wrote:
>
> > Hej!
> >
> > Kan någon hjälpa mig...? Vad heter "caption" på svenska?
>
> Lexin[0] föreslår "rubrik" eller "överskrift". Och eftersom oed[1]
> talar om "a headline or a title of a illustration" så kan du nog
> använda det.
>
> [0] http://lexikon.nada.kth.se/sve-eng.shtml
> [1] http://dictionary.oed.com/
>
> --
> Fredrik Jonson
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>Reply to: