[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot] scptis 2003-07-22 klockan 14.49 skrev Niclas Söderlund:
> Så blev det:
> 
>   scp blork.tgz root@10.10.10.1:/tmp ; ssh 10.10.10.1 tar xvzf 
> /tmp/blork.tgz -C /
> 
> ..och i blork.tgz kan jag ha vilka filer jag vill eftersom jag flyttar mig 
> till rooten via flaggan -C till tar..

Du ska väl inte behöva temporära filer heller? :)

tar czf - [filer] | ssh [dator] tar xvzf - -C /


Men rsync är ett klart bättre sätt att göra det.


/Martin
-- 
Martin Sjögren
  martin@strakt.com
  Phone: +46 (0)31 7490880       Cell: +46 (0)739 169191
  GPG key: http://www.strakt.com/~martin/gpg.html

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: