[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Html-editorThomas wrote about Html-editor:

> Hej
>
> Jag söker efter en html-editor av typ wysiwyg (t.ex dreamweaver osv) som
> fungerar på linux/debian. Jag kan väldigt lite om att skapa websidor
> (nybörjare) och har därför svårt att åstadkomma något vettigt utan
> wysiwyg. Finns det någon som känner till något vettigt alternativ?
>
> Thomas
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>

Jag använder Composer som finns i Mozilla.
Funkar bra för mig iallafall.


--

Björn Johansson "Debian rocks!!"
Reply to: