[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: [OT] - X kontra AquaFredrik Persson:

> Men detta gör ju att jag ALDRIG kan klippa in länkar i min browser
> lika snabbt som i MS Windows, eftersom jag inte får markera ÖVER den
> text som ska ersättas.

Åtminstone Netscape4, Opera och Mozilla låter dig trycka mittenknappen
för att gå till adressen i urklippet, är inte det snabbt nog?

-- 
\\//
Peter - http://www.softwolves.pp.se/
  I do not read or respond to mail with HTML attachments.Reply to: