[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

apt-get stannarHej! 

Jag har lite problem med apt-get, den säger att ett bibl inte är tomt
och så slutar han... Jag har försökt lite allt möjligt, typ apt-get
check, apt-get build-dep kicker, apt-get remove kicker och dpkg --remove
kicker. Inget av det verkar hjälpa... 

Nedan ser ni output från när jag förösker fortsätta apt-get build-dep
med apt-get -f install 

Vore jättetacksam för hjälp! 

QHome:/home/qvickis# apt-get -f install
L?ser paketlistor... F?rdig
Bygger beroendetr?d... F?rdig
F?ljande ytterligare paket kommer att installeras:
  kicker
1 paket uppgraderade, 0 nyligen installerade, 0 att ta bort och 299 ej
uppgraderade.
50 paket ej helt installerade eller borttagna.
Beh?ver h?mta 0B/1280kB arkiv.
Efter uppackning kommer 45,1kB ytterligare diskutrymme anv?ndas.
Vill du forts?tta? [J/n]
(L?ser databasen ... 82337 filer och kataloger installerade.)
F?rbereder att ers?tta kicker 4:3.1.1-1 (med
.../kicker_4%3a3.1.2-1_i386.deb) ...
Packar upp ers?ttande kicker ...
rm: kan inte ta bort katalog "/var/lib/kde/menu/Screen/Save": Katalog
inte tom
dpkg: varning - gammalt post-removal-skript returnerade felstatus 1
dpkg - f?rs?ker skript fr?n det nya paketet ist?llet ...
rm: kan inte ta bort katalog "/var/lib/kde/menu/Screen/Save": Katalog
inte tom
dpkg: fel vid hantering av
/var/cache/apt/archives/kicker_4%3a3.1.2-1_i386.deb (--unpack):
 underprocess nytt post-removal-skript gav felkod 1
rm: kan inte ta bort katalog "/var/lib/kde/menu/Screen/Save": Katalog
inte tom
dpkg: fel vid upprensning:
 underprocess post-removal script gav felkod 1
Fel uppstod vid hantering:
 /var/cache/apt/archives/kicker_4%3a3.1.2-1_i386.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
QHome:/home/qvickis#

Reply to: