[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

perlmagickHej.

Jag försöker installera paketet perlmagick under sarge/testing.
Men det klagar på en unmet dependency på ett paket som inte finns.

Så jag tänkte jag skulle plocka hem källkoden och plocka bort
dependencyn (som enligt en buggrapport anses onödig). Men
den säger sig inte hitta paketet.

moria:/usr/src# apt-get source perlmagick
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Unable to find a source package for imagemagick
moria:/usr/src#

så då tänkte jag att jag kunde installera perlmagick-paketet
från stable eftersom det är samma version fast utan dependencyproblem.
Men detta funkar inte heller:

moria:/usr/src# apt-get install perlmagick/stable
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
E: Release 'stable' for 'perlmagick' was not found
moria:/usr/src#

...och min preferences ser ut såhär:
moria:/usr/src# cat /etc/apt/preferences
Package: *
Pin: release o=Debian,a=stable
Pin-Priority: 900

Package: *
Pin: release o=Debian,a=testing
Pin-Priority: 1000

Package: *
Pin: release o=Debian,a=unstable
Pin-Priority: 300

Package: *
Pin: release o=Debian
Pin-Priority: -1
moria:/usr/src#


Någon som kan komma med några tips på en lämplig lösning?

--
The matrix has youReply to: