[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Mina mail till Lessig.Om nån undrar varför jag cc:ade till listan så tänkte jag att frågan jag 
ställde kunde vara intressant även för debianer. Listan har inte sagt ngt 
på ett tag så..

Anledningen att jag postade hans svar var för att jag verkar ha missbedömt 
honom och tänkte bidra till att andra inte får mitt ursprungliga felaktiga 
intryck av honom. Om han svarar igen cc/fw:ar jag inte hit igen såvida 
inte två personer eller fler explicit efterfrågar det. Annars fw:ar jag 
privat ifall någon är intresserad.

-- 
Regards,
 
Tommy - http://www.geocities.com/todu5811/autosignature?1056
RFC2440 fingerprint: 4445 BB5E AE67 A0C9 7B25  5715 F938 88CB 7A10 2364
 Reply to: