[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Bild från DesktopOn Sat, 14 Jun 2003 14:57:28 +0200 Markus Hansen <markhansen@gmx.de> wrote:

> Hej!
> Jag har ett fönstret på Desktop,
> där finns någonting interessant, men jag kann inte tar desktoppen i en 
> Bilddata (bmp-file). finns där något program, det kan fotografera hela 
> bildruta,
> eller en del av den?
> på windows heter programmep snagit och har enkamra som icon.
> hej då
> -- 
> Markus Hansen

apt-get install scrot

-- 

 mattias östergren | /"\
  compsci student  | \ / ASCII Ribbon Campaign
  gävle, sweden  | X   No HTML in e-mail
 http://spikboll.net | / \
 Reply to: