[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re[2]: Alsa i kernel 2.4.20=?ISO-8859-1?Q?Torbj=F6rn_Svensson?= wrote about Alsa i kernel 2.4.20:

> Daniel Sundberg wrote:
>
> >http://www.linuxorbit.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=541&page=1
> >
>
> Den guiden verkar vara rätt bra, dock kan jag tipsa om att läsa
> dockumenationen om alsa-modules-source
> (/usr/share/doc/alsa-modules-source/), där finns även en howto hur man
> installerar packetet.
>
> //Tobbe
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>

Jag har ett Repulse ljudkort från Alien Design. Är det någon som vet om det
finns några ALSA drivrutiner till detta? :-//

Repulse:  http://www.aliendesign-gbr.de/repulse/


--

Björn Johansson "Debian rocks!!"
Reply to: