[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

SV: Switcha upplösning under XSection "Screen"
    Identifier "Screen0"
    Device   "Card0"
    Monitor  "Monitor0"
    DefaultDepth   16
    SubSection "Display"
        Depth   16
        Modes  "1280x1024" "1024x768" "800x600"
    EndSubSection
EndSection

Detta inne bär att jag kan switcha med alt + eller alt - mellan 
odes  "1280x1024" "1024x768" "800x600"

Primärt startar den med 1280....
Allt detta är från XF86Config


-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Johan Svedberg [mailto:winkle@acc.umu.se] 
Skickat: den 9 juni 2003 13:47
Till: Debian User Swedish
Ämne: Re: Switcha upplösning under X


* Jun 09 13:10 Martin Sjögren <md9ms@mdstud.chalmers.se>:
> mån 2003-06-09 klockan 13.03 skrev Björn Johansson:
> > I Red Hat 6.2 så kan man switcha mellan 2 olika upplösningar genom 
> > att trycka in 2 tangenter, tror det var alt - för låg upplösning och

> > alt + för hög upplösning.
> >
> > Finns det något sätt man kan fixa detta i Debian?
>
> Pröva ctrl + alt + +/-

Ett annat alternativ är att använda xvidtune.

-- 
Johan Svedberg, winkle@acc.umu.se, http://www.acc.umu.se/~winkle


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: