[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Sendmail problemHej !

Jag har ett problem som jag bara inte kan förstå.

Sendmail 8.12.9 är installerat och konfigurerat för SMTP AUTH vilket
fungerar bra från min w2k burk som är på samma lan som sendmailservern dvs
innanför en brandvägg.
Försöker jag däremot skicka från en extern host får jag relaying denied och
om jag kikar i loggarna så ser det inte ut som om den ens försöker
authentiera.
Samma om jag kör telnet till port 25 så ser det ut så här internt ifrån.

220 debian.xxxx.se ESMTP Sendmail 8.12.9/8.12.9/Debian-1; Tue, 10 Jun 2003
13:17:20 +0200; (No UCE/UBE) logging access from: debian(OK)-root@debian
[127.0.0.1]
ehlo localhost
250-debian.xxxx.se Hello root@debian [127.0.0.1], pleased to meet you
250-ENHANCEDSTATUSCODES
250-PIPELINING
250-EXPN
250-VERB
250-8BITMIME
250-SIZE
250-DSN
250-ETRN
250-AUTH CRAM-MD5 PLAIN LOGIN
250-STARTTLS
250-DELIVERBY
250 HELP


Men externt ifrån så ser det ut så här.

220 ***********************************2******2*******************0
****200************0200****************************************2*********************************2*******************2***2*********

Någon som har en lösning?

/Amir
Reply to: