[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Testing paket på en stable.Japp, det vågar du. Du kommer inte att lämna stable, förutom för de paket du
installerat manuellt från testing/unstable.
----- Original Message -----
From: "lasse" <lasse.lindgren@home.se>
To: <debian-user-swedish@lists.debian.org>
Sent: Sunday, June 01, 2003 1:40 AM
Subject: Re: Testing paket på en stable.


oki, det funkar..
men vågar jag nu köra tex apt-get update && apt-get dist-upgrade ?
så burkar jag göra för att se till att jag alltid har säkerhets fixarna..
eller blir det nu så att om jag kör apt-get update && apt-get dist-upgrade
så övergår jag till testing?


On Sat, 31 May 2003 04:09:40 +0200
Christoffer Sawicki <qerub@home.se> wrote:

> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=stable
> Pin-Priority: 900
>
> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=testing
> Pin-Priority: 400
>
> Package: *
> Pin: release o=Debian,a=unstable
> Pin-Priority: 300
>
> Package: *
> Pin: release o=Debian
> Pin-Priority: -1


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
listmaster@lists.debian.org

Reply to: