[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ok, innan jag tappar förståndet helt...Så lite så. :)

Får man fråga varför du pillade med minus? *nyfiken*

Mvh

/Thomas

Fredrik Persson wrote:
> 
> Tackar och bokar!
> 
> /Fredrik
> 
> >
> > From: Thomas@starka.st
> > Date: 2003/05/28 Wed AM 12:06:36 CEST
> > To: Fredrik Persson <frepe@bredband.net>,  debian-user-swedish@lists.debian.org
> > Subject: Re: Ok, innan jag tappar förståndet helt...
> >
> > Midnight Commander kanske? ( apt-get install mc )
> > If hitta katalog then f8:a. ( Ja, Jag kan programmera. ;)
> >
> > /Thomas
> >
> > Fredrik Persson wrote:
> > >
> > > Jag har lyckats få till ett directory vars namn börjar med - (minus).
> > >
> > > Hur i H-E får man bort det???
> > >
> > > /Fredrik
> > >
> > > PS Ursäkta språket men jag är verkligen i upplösningstillstånd.
> >Reply to: